วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

zbrush แบบมั่วอีกแล้วครับหาดูเอาเด้อผมก็อฟงานมาจากเว็ปไร สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551