วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551

มีไรกินมั่งเนี่ย

SOFTWARE, 3dmax

SOFTWARE , 3D MAX

้ยุคน้ำมันแพงครับ


แจกจ่ายน้ำมันกันใช้ได้น่าจะนะครับ ผมละเบื่อหน่าย
คนก็แล้งน้ำใจขี้เอาเปรียบ-*-

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2551

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551